Ideari

1. Són instal·lacions mixtes que, a més de residències d'estudiants, en alguns casos o períodes, també tenen la condició d'albergs juvenils. Disposen d'una dinàmica pròpia -que aprofundeix en les relacions personals -i un servei educatiu que vetlla per la convivència durant el curs acadèmic per tal de contribuir així al desenvolupament personal de l'estudiant.

2. Són centres que, a més d'oferir un allotjament de qualitat, faciliten i promouen l'estudi i estimulen la formació científica i humanista de les persones.

3. Entenen l'educació com un procés de formació integral de la persona, un model que a les residències d'estudiants es concreta en una intervenció educativa no formal.

4. Basen la formació en el respecte als valors democràtics i en l'exercici de la tolerància, la llibertat i la responsabilitat.

5. Són centres oberts a tots els joves, sense discriminació per raons de sexe, raça, creença o nacionalitat, ni cap altra discriminació rebutjada per la Declaració dels Drets Humans.

6. Potencien la participació per mitjà del treball en equip de totes les persones que hi viuen i hi treballen.

7. Són centres compromesos amb la realitat de Catalunya i del món, per la qual cosa donen a conèixer la nostra cultura. Procuren mantenir el diàleg constant amb l'entorn, principalment amb el món acadèmic, però també amb els moviments cívics, juvenils i culturals de la ciutat i la comarca.

8. Disposen d'un projecte educatiu i d'una normativa pròpia que contribueixen a organitzar la vida quotidiana sota el criteri de la llibertat i la responsabilitat.

9. Organitzen activitats que fomenten la companyonia i la convivència entre totes les persones que hi viuen i vetllen pels residents que necessiten suport.

10. Són instal·lacions gestionades amb criteris d'economia social, que persegueixen la constant optimització dels recursos humans i materials i que ofereixen un servei de qualitat amb el cost més reduït possible per al jove.

11. Estan en constant adaptació educativa a la realitat que ens envolta i introdueixen periòdicament les variacions necessàries en els seus plans d'actuació anuals.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut