Seguretat i alimentació

La seguretat

Eduquem en hàbits i conductes de seguretat. Passar-ho bé i no córrer riscos.

La seguretat en les activitats que es fan a les estades de “l’Estiu és Teu” és un tema primordial per a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya. És per aquest motiu que durant tots aquests anys s’ha treballat fermament en la millora continuada i la implantació de mesures correctores.

En aquesta línia s’ha editat el Manual de procediments de la seguretat integral per a activitats, per documentar i estructurar el tractament de la seguretat pel que fa a les activitats i la gestió. Aquest manual vol ser l’eina indispensable per dur a terme totes les activitats que organitza la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya a les seves instal•lacions, i garantir la seguretat a tots nivells.

La seguretat de les estades comença a casa quan preparem la bossa de l'equipatge. Consulta aquí els consells per preparar-la.L'alimentació

Eduquem en la nutrició. Passar-ho bé i menjar millor.

Una alimentació correcta és important per a una bona salut. La Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya proporciona un model alimentari dissenyat seguint les directrius nutricionals establertes per a infants i joves del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la intenció de difondre la importància de la dieta mediterrània com a font de salut.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut