Què és L’Estiu és Teu?

Experiència: més de 20 anys apostant per l'educació en el lleure

Qualitat i seguretat
Les estades compleixen la normativa vigent tant pel que fa a activitats, monitoratge i instal·lacions.
Entre d'altres:

- Decret 267/2016 sobre regulació de les activitats d'educació en el lleure per a menors de 18 anys.
- Decret 56/2003 sobre regulació de les activitats fisicoesportives en el medi natural.
- Llei 3/2008 i Llei 7/2015, sobre l'exercici de les professions de l'esport.
- Decret 140/2003 sobre instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.

Albergs variats i de qualitat
Els albergs de la XANASCAT estan inscrits al Registre d’Instal·lacions Juvenils de Catalunya destinades a activitats amb infants i joves.

Els albergs estan repartits per tot el territori i estan ubicats, tots, en indrets de gran interès natural i cultural a la costa, l'interior, la muntanya i la plana.

Alimentació saludable i dietes especials per al·lèrgies i intoleràncies
Fomentem una alimentació correcta i eduquem en la nutrició. La XANASCAT proporciona un model alimentari dissenyat pel Departament de Salut de la Generalitat, amb la intenció de difondre la importància de la dieta mediterrània
.
Varietat en dates i tipologies
Més de 130 torns en 14 tipologies dins de 5 temàtiques diferents.

Seguretat integral en les activitats
Eduquem en conductes de seguretat per millorar hàbits d’autoprotecció. Passar-ho bé i no córrer riscos.

La seguretat en les activitats que es realitzen a les estades de l’Estiu és Teu és un tema primordial per a la XANASCAT. És per aquest motiu que es treballa fermament en la millora continuada dels recursos i la implantació de noves mesures.

En aquesta línia, el Manual de Procediments de la Seguretat Integral per a Activitats continua sent l’eina indispensable per documentar i estructurar el tractament de la seguretat pel que fa a les activitats i la seva gestió que organitza la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya a les seves instal·lacions, i poder garantir la seguretat en tots els nivells.

Mitjana de ràtios per sobre l'exigit
Es treballa amb un mínim d'un monitor cada 8 participants (ràtio 1:8), més enllà de la ràtio exigida pel Decret de regulació de les activitats d'educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys (ràtio 1:10).

D'aquesta manera es reforça la seguretat, els recursos educatius i la supervisió del dia a dia dels participants.

Innovació
"L'Estiu és Teu" continua innovant i creant tipologies d'estada adaptades als desitjos i gustos dels participants i necessitats que presenta el moment canviant actual i les tendències del lleure educatiu i social.

Informació diària als pares i mares a través del blog de "L'Estiu és Teu"
Les famílies reben informació diària al blog de l'Estiu és Teu sobre les activitats de cadascuna de les estades.

Carrer Calàbria 147. 08015 Barcelona. T. 934 838 341. F. 934 838 362
© Agència Catalana de la Joventut